• Главен Готвач
  • Главен Готвач
  • Главен Готвач

Главен Готвач

Кранево
Тип : Предлага
Дата : 19.03.2023
Заетост : Годишно
Град : Кранево

Представяне

Хотел Терма Еко ***** – к.с Кранево търси отговорен човек на длъжността Главен Готвач.

Задължения:

• Организира и ръководи екипа в кухнята с цел да гарантира качеството и разнообразието на храната.
предлагана на гостите в комплекса.
• Разпределя ежедневно конкретните задачи на подчинения му персонал в кухнята. Осигурява ефективност.
на работното време, следи за спазването на отлична санитарна хигиена във всички зони.
• Участва в изготвянето на менюто и контролира точното му изпълнение при спазване на специфичните технологии и изискванията за приготвяне на ястията.
• Поддържа необходимото количество материали и стоки, необходими за приготвянето на храната,
гарантира тяхното правилно съхранение. Подготвя ежедневно заявките за доставки.
• Носи отговорност за спазването на санитарно-хигиенните изисквания на ХЕИ при приготвяне на храната за пряка консумация.
• Носи отговорност за изправното техническо състояние и правилното използване на инсталираната в кухнята техника.

Изисквания:

• Стриктност, прецизност и последователност при изпълнение на служебните задължения.
• Умение за работа в динамична среда.
• Отлични организационни умения, отговорност и професионализъм.
• Професионална квалификация и опит по специалността – над 4г, трудов стаж и предишен опит в четири звезден хотел.
• Познаване на HACCP и добри производствени и хигиенни практики.
• Умения за анализ на информация и взимане на решения, планиране и управление на рискове.
• Умения за управление и развитие на екипи.
• Желание за самоусъвършенстване и постигане на резултати.
• Комуникативност, решителност и инициативност.

Какво предлагаме ние:

• Професионална реализация и развитие.
• Гъвкаво работно време.
• Отлично и мотивиращо възнаграждение.
• Осигурена храна.
• Целогодишна работа.
• Осигурен транспорт.
• Работа в кухня с професионално и технологично оборудване.
• Трудово и социално осигуряване.
• Коректно отношение към вас и уважение към вашата личност и цели.

Ако проявявате интерес, моля, изпратете автобиография с актуална снимка и телефон.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност според Закона за защита на личните данни. Кандидатите, изпратили необходимите документи и отговарящи на условията, ще бъдат поканени на интервю.

Телефон за връзка с работодателя – 0879 99 40 41

Благодарим Ви предварително за проявения интерес!          

Сподели:
Profile Picture
Therma Village
Работодател

Изпрати Съобщение

Изпрати Съобщение
Съвети за кандидатстване
  1. Прочетете изискванията
  2. Подгответе актуално CV
  3. Свържете се с работодателя
Top